the HOOKON history
1995


Januari 1995

Oliver
Wim, ik ben van plan een internet provider op te starten. Zie je het zitten als systeembeheerder?
Wim
Hmmm... Nog niet direct, waar ga je trouwens de nodige centen halen? (O, Bruno zal Oliver misschien wat kunnen kalmeren...) Vraag misschien eens wat commentaar aan Bruno Van Wilder, die heeft ervaring met systeembeheer en doet een thesis over netwerkbeveiliging.
Een paar dagen later:
Bruno
Wie hebt ge nu weer op m'n dak gestuurd?
Wim
Euh, Oliver... En, wat hebt ge hem gezegd?
Bruno
Dat ik het technisch wel zie zitten, maar financieel niet.
Wim
(Oops...)
Zelfde dag, 's avonds:
Oliver
Bruno heeft me overtuigd: we gaan ervoor. Mijn grootste zorg was de technische kant, de financiële kant zie ik me wel te klaren.
Wim
(Oops...)

Februari 1995

Oliver De Meyere, David Boeckx en Tom Hendrickx richten v.z.w. Hookon op. Startkapitaal: 230.000 BEF.....
(Een deel er van werd door David geleend bij Frans Gerbosch die later binnen de vzw actief zal zijn...)

De vereniging wordt officieel ondergebracht op het studentenkot van Tom, in de J. Plateaustraat 35 te Gent. Na een paar dagen "ontginnen" konden we er van start gaan:


J. Plateaustraat 35

Oliver
Leg die kniptang en die ijzerzaag eens in de diepvriezer... En wil je er in één moeite de Ytong-blokken er eens uithalen?
Wim
Ah hmmm, achter de stoof staan ook nog twee flesjes trappist! De bak gaat op de duur toch nog compleet raken.
Bruno
(Kijkt in de werkende frigo) Wat is dat? Het huurkontrakt!! (ROTLF)
Een eerste taak is het installeren van de server. Tom stelt zijn PC (80486-DX2-66 met 8Mb ram) ter beschikking. Na een hoop geklungel (BIOS resetten met een programma'tje van Raynier, Win3.11, Linux, disk full, OS/2, toch een Dec-Alpha en WinNT3.51 kopen?) wordt een grote harde schijf (540 Mbyte!) aangekocht, en wordt Linux geïnstalleerd (Slackware 2.1). Linux draait snel, maar met de configuratie van PPP zijn we nog een tijdje zoet.

Intussen wordt een contract getekend met EUnet voor Internet feed. Zij zullen ook de modem komen aansluiten.
Wanneer de huurlijn er ligt, blijkt dat er één ding vergeten is: EUnet levert synchrone feed, en een PC heeft asynchrone poorten... Oplossing: een router kopen. Een week en 38.000 BEF later hebben we een Compatibe Systems Microrouter in bezit.

Maart 1995

Hookon is eindelijk online, ongeveer gelijktijdig met Ping.
De eerste klanten komen er, kaartjes worden gedrukt en in de stad verspreid (brievenbussen, telefooncellen).

Half maart verwelkomen we PC-shop De Nieuwe Belgen als sponsor. Een nieuwe PC (80486-DX4-100) komt het machinepark versterken. De gebruikers loggen nu aan op de nieuwe machine, terwijl de oude machine gebruikt wordt als nameserver, mailserver, ftp-server en loginserver voor de medewerkers.

Het lokale netwerk bestaat nu uit 5 machines: "window" (de DX-66), "door" (DX-100), de router en 2 power-macs, "appel" en "roof". In "door" zitten 2 14k4 modems voor dial-up.

Tegen eind maart heeft Bruno de webserver ook aan de praat. Pieter Van de Weghe, die op de Universiteit een webserver draaide op zijn persoonlijk account, komt bij de ploeg medewerkers.

April 1995

Met de komst van een webserver konden we ook commerciële webpagina's huisvesten. De eerste commerciële pages waren van "Ero-Post", een post-orderbedrijf voor erotische artikelen. Hoewel deze pagina slechts een paar maanden bestaan heeft, was ze voor Hookon een zeer noodzakelijke bron van inkomsten in die eerste maanden. En meer dan een jaar na het verwijderen van die pagina waren er nog altijd mensen die een kijkje wilden komen nemen!

Bruno en Wim richten de "vakbond van roots" op, compleet met statuten en al.

Mei 1995

Een stilaan toenemend aantal klanten verplicht ons meer modems in gebruik te nemen. 2 Vaes 28k8 modems worden aangeschaft, op een moment dat 14k4 nog de regel is.

Rond dezelfde tijd lanceren twee hookon-gebruikers, de broers Debersaques, het idee een cyber-café te openen. Aanvankelijk wordt het idee geopperd dat dit project de aktiviteiten van Hookon zal overnemen, wat uiteindelijk niet gebeurt. Enkel Oliver zal persoonlijk in de BVBA Cyberkafee participeren.

Om het gebruik van bandbreedte wat te beperken wordt een newsserver geïnstalleerd.

Juni 1995

Voor de meeste medewerkers van Hookon examentijd...

Intussen hebben Oliver en Machtelt een huis gehuurd waarin Hookon op termijn ondergebracht kan worden: Brugsepoortstraat 33. In de nacht van 7 op 8 juni wordt hun verhuis vanuit de Hoogstraat geklaard.


Hoogstraat 66

Brugse Poortstraat 33

Juli-Augustus 1995

Begin juli studeert Bruno af als Burgerlijk Electrotechnisch Ingenieur: de eerste medewerker met een diploma hoger onderwijs... Vanaf september zal hij in Londen de studies “Master of Science in Information Security” volgen.

Het aantal gebruikers van Hookon neemt verder toe, tegen het einde van de zomer zijn er ca. 70 gebruikers.

Half augustus komt Frans Gerbosch het team versterken. Hij gaat zich vooral bezig houden met de boekhouding, die op dat ogenblik eerder mistig is. Dit doet Frans eerst naast zijn tijdelijk contract als PR verantwoordelijke van Cybercafee.

September 1995

De inbel-capaciteit moet verder uitbreiden, en de DX-100 kan niet nog meer modems aan. Met een paar programma's aan te passen slaagt Bruno erin de DX-66 ook als inbelserver te laten fungeren voor 2 extra modems.

Half september opent Cybercafee, zonder samenwerking met Hookon.
Frans trekt meteen na de opening in bij Machtelt en Oliver en krijgt de voorste kamer op de eerste verdiep als persoonlijke slaap en leefkamer toegewezen. Oliver, Machtelt en dochter Cloe behouden de bovenste verdieping.

Oktober 1995

Hookon moet binnen de maand verhuizen: Tom neemt ontslag uit de vereniging en wil terug zelf z'n kamer bewonen.

Het wordt duidelijk dat de samenwerking tussen Oliver en Cyberkafee niet lang zal duren. Frédéric Van den Poel, ex-medewerker van Cyberkafee, komt bij Hookon meewerken als webmaster.

November 1995

De verhuis moet er komen, en komt er één dag vroeger dan gepland: een gebruiker slaagt er in vanop zijn account op de VUB de lijn plat te leggen...

Om voor het groeiend aantal gebruikers inbelfaciliteiten te kunnen bieden wordt een terminalserver aangekocht (Livingston portmaster). Dial-up, tot dan toe een zorgenkindje, wordt ineens veel stabieler, en met 11 inbellijnen wordt een gevolg gegeven aan de klachten over "bezettonen".

December 1995

Na de verhuis is er nog een hoop werk om de ruimtes van Hookon echt werkbaar te maken: electriciteit aanleggen om de verlengkabel te vervangen, bureel en winkel inrichten...

NIEUWJAAR!!! Glaasje wijn, veeeeeel citroenjenever ( nietwaar Fred ;-)...