Statuten van de vakbond van roots - 0.1pl3


1. Een root gaat geen pinten zuipen op café, hij gaat vergaderen in een ongedwongen milieu.

2. Een root vloekt niet, hij voert een konversatie met de komputer.

3. Een root slaapt niet, hij werkt.

4.1. Zelfs als een root vloekt, geldt artikel 2.
4.2. Iemand die meent een root te horen vloeken, vergat waarschijnlijk de man-pages te lezen.

5. Een root op de olympus is geen echte root.

6. Een root eet niet, hij poogt te overleven.

7.1. Een root drinkt wel.
7.2. Zie ook artikel 1.

8. Een komputerlokaal is niet vuil, de root vermijdt burst-fouten.

9. Een root is nooit afwezig: hij heeft altijd nog processen draaien.

10.1. Zoals het een goede vakbond past, zullen de roots op de meest ongelegen tijdstippen om de rotste redenen in staking gaan.
10.2. Zie ook artikel 1.

11. Betogingen te Gent, Brussel, Aalst, Londen of Geraardsbergen zijn eveneens niet uitgesloten.

12.1. Na God (of na de duivel, zo u niet gelooft) is de root heer en meester in het computerlokaal.
12.2. “Leven als root in Frankrijk” is bijgevolg heilig, en mag onder geen beding gestoord worden.
12.3. “Frankrijk” is een rekbaar begrip. Vooral in de examenperiode kunnen bepaalde delen van Gent, Aalst en Sint-Amandsberg onder het begrip “Frankrijk” vallen.
12.4. Zie ook artikel 1.